Trawienie i oczyszczanie jelita grubego

Początkowo nie znam nic w filtrach wodnych i musiałem zrobić wiele badań. Robi to zabija pasożyty jaj! Wewnętrzne pasożyty są kolejnym problemem we własnym zdrowiu.